Statens vegvesen: Vurderer å politianmelde lillesandsbedrift