– For en liten bygd med lite møteplasser betyr det alt