Kommunen har bestemt seg: Det blir lagervirksomhet i Teppehusets gamle lokaler på Bergstø

foto