Vil gi sentrum en ansiktsløftning – går for å hente inn ekstern hjelp