Tivoli reagerer kraftig: – Det er forskjellsbehandling

foto