Resultatfall: – Vi er mer nede på det som er normalen