Får ikke gå i gang med kjempeinvestering

Planlagte oppgraderinger for over 250 millioner kroner lar vente på seg for 3B Fibreglass på Birkeland. Høye strømpriser gjør at investeringen ikke lenger er lønnsom.

Torstein Håkedal bak noen av de mange tusen glassfiberspolene som produseres på Birkeland i året. – Knytter du sammen alle trådene vi produserer i året kan du trekke dem 500 ganger rundt ekvator, forteller Håkedal, som er både teknisk sjef og fungerende økonomileder. Foto: Kristin Ellefsen