Lokale næringstopper skal demonstrere i Oslo

foto