Tillitsvalgt:– Nedbemanning bør jo uansett være siste utvei

foto