Bedrifter på Sørlandet mer pessimistiske enn andre

foto