Hjørnesteinsbedrift permitterer flere ansatte

foto