HOVEDKONTOR: Agder Energi har hovedkontor og postadresse på Kjøita i Kristiansand. Foto: Kjell Inge Søreide

Kan bli Norges største kraftkonsern, men det er opp til eierne

(Agderposten) Agder Energi og Glitre Energi vil slå seg sammen. Skjer dette, dannes Norges største kraftkonsern.

Ann-Christin Andersen i Glitre Energi og Lars Erik Torjussen i Agder Energi mener de står sterkere sammen enn hver for seg – og at de bør fusjoneres.

– Det blir nå opp til eierne å ta stilling til om man skal gå videre i fusjonsforhandlinger eller ikke.

Dersom selskapene slås sammen, dannes Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, heter det.

– Skape større verdier

Glitre Energi eies i dag av Drammen kommune samt 19 kommuner i tidligere Buskerud fylke gjennom selskapet Vardar. Agder Energi eies av Agder-kommunene og Statkraft.

– Sammen vil vi kunne skape større verdier og gi fart til elektrifiseringen av samfunnet, sier både Ann-Christin Andersen, styreleder i Glitre Energi og Lars Erik Torjussen styreleder i Agder Energi.

Norges største kraftkonsern

Gjennom en eventuell fusjon dannes Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden fra produksjon til sluttkunde. Konsernet vil få sterkere kompetansemiljø, kunne tilby bedre tjenester for kundene og bli en nasjonal drivkraft i det grønne skiftet.

– En fusjon vil gi bedre lønnsomhet allerede etter kort tid og gi økt vekstkraft, og dermed muliggjøre større utbytter til eierne. Men fusjonen handler om mer enn synergier. Det handler aller mest om å utvikle verdier for kunder, eiere og samfunn, og ikke minst skape nye muligheter og attraktive arbeidsplasser for våre medarbeidere, sier Andersen.