Lokal tiltakspakke på 200 millioner til vei og byggebransjen

(Agderposten) Fylkesrådmannen i Agder vil etablere en tiltakspakke på 200 millioner kroner for å sikre arbeidsplasser i entreprenør- og byggebransjen.

Tirsdag 14. april samles fylkesutvalget til videomøte. Blant sakene til behandling er tiltakspakke knyttet til koronapandemien og nytt fylkeshus i Kristiansand.

I en tiltakspakke foreslår fylkesrådmannen blant annet at budsjettposten for veiutbygging kan økes med 120 millioner kroner. Videre vil det bevilges penger til forfall på veinettet, vedlikehold på eiendom og investering i klimavennlige energikilder på bygninger.

Til sammen er det foreslått tiltak for 200 millioner kroner. I tillegg kommer eventuelle statlige tiltaksmidler.

Fremskynder prosjekter

– For å legge forholdene til rette for prosjekter som kan igangsettes relativt raskt, settes arbeidet med nytt fire-årig handlingsprogram for fylkesvei for 2021–2014 midlertidig til side. I stedet utarbeides en handlingsplan for 2021, med viktige og allerede kjente prosjekter som er arbeidsintensive og kan realiseres raskt. Innenfor drift og vedlikehold av vei finnes en rekke tiltak som ikke har vært prioritert, men som kan iverksettes raskt og bidra positivt for å sikre sysselsettingen, står det i sakspapirene.

Nytt fylkeshus i Kristiansand

Bygging av nytt fylkeshus i Kristiansand, kommer også som sak på møtet like etter påske.

Fylkesrådmannens innstilling er å rehabilitere en bygning i Elvegata i Kvadraturen i Kristiansand som nytt fylkeshus i Agder, med tilhørende undervisningsarealer. Bygningen ligger like ved elva Otra og den gamle Lundsbroa.

– Bygningen blir viktig som en inspirasjonsarena, står det i saksdokumentet.