For 75 år siden 19 juni

Ingen adgang

Da kong Haakon for en tid siden kom til B.B.C for å tale inn en plate ble han stoppet ved resepsjonsskranken. Damen ved skranken, som ikke kjente kongen, stanset ham og sa at han måtte ha pass for å komme inn i bygningen. Kong Haakon, som var kommet før den avtalte tid, bad henne ringe til den norske avdeling og si at Norges konge ventet ved inngangen.

Damen ringte, men i all forvirringen tok hun feil og sa at den danske konge ventet utenfor. Fra den norske avdelingen ble det svar at dette ikke kunne være riktig ettersom kong Christian var i Danmark.

Damen sa «Et øyeblikk» og vendte seg mot Kong Haakon og spurte:

– Hvilken konge sa De at De var?

Det varte litt før Kong Haakon, som har en utpreget humoristisk sans fikk samlet seg til å svare.

Basar

Tre smågutter, Kjetil Gauslaa, Mathis Mathisen og Oddvar Loland, alle åtte år, holdt sist lørdag basar til inntekt for Norges Røde Kors. De fikk inn 12 kroner.

Det er jamen tappert gjort, og vi sier de flinke guttene hjertelig takk.

O.

Fra Tollforvalteren i Lillesand

I henhold til lov av 23 mars 1923 skal hummereksportører der akter å lagre hummer i fredningstiden, denne begynner 1. juli, til Tollvesenet sende inn andragende om å få holde et slikt lager

Tollforvalteren meddeler vedkommende eksportør betingelsene for å bli tilstått sådan rett. Andragende fra eksportørene med anbefaling fra vedkommende herred eller bystyre, samt politi eller lensmann, skal ifølge samme lov være innsendt i god tid..

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hvilket hermed meddeles.

A. R Theisen

Tollforvalter

For Damer og Herrer

Jeg har nå fått inn en ypperlig Hud og Hårkrem. (Ikke krisevare) Kan også brukes som solbadkrem.

Forsøk også Rollo slipeskål til Deres gamle barberblad.

Karl A. Olsen

Eiere av eldre hus

i Vestre Moland hvor det er etterlatt tysk materiell, løsøre og innbo, må melde av til kontrollør E. Harrisland snarest mulig.

Vestre Moland og Eide Lensmannskontor.

Gunnar Svennevig.

Bønder - Produsenter

Vi søker gode forbindelser for årviss levering av alle slags matvarer, frukt og grønnsaker. Snarlig konferanse ønskes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hospits Norge.