For 75 år siden 19. mars

Eiendommen Julebauen

Denne eiendommen ble nylig overtatt av kjøpmann Chas Gregersen, som skal fortsette det røkeri som er innredet der ute av Oscar Olsen fra Hammerfest.. Sistnevnte vil flytte nordover igjen og oppta sin virksomhet der oppe.

Lukningsvedtektene

Lillesand Bystyres enstemmige beslutning om lørdagslukking klokken 1.00, har vakt stor diskusjon og det blir fra mange hold reist kraftige innvendinger. Enkelte av de forretningsdrivende som ikke er medlem av Kjøpmannsforeningen, mener at det vil volde mange ubehageligheter for det kjøpende publikum

Den fritid de har ellers i uken er ikke stor nok til at de kan få gjort sine nødvendige innkjøp. Kolonialvarer er en ting, for der er det gjerne husmoren som gjør innkjøpene. Men med manufaktur, stentøi, elektriske forretninger o.s.v. er forholdet et helt annet.

Såvidt vi forstår vil saken forårsake adskillige innvendinger også fra arbeiderkretser. Saken vil bli diskutert på foreningens møte i kveld.

Eksplosjonsulykke

En eksplosjonsulykke på Kalvøya i Randesund onsdag krevde tre menneskeliv. Tre små barn, to sønner og en datter holdt på å leke i et hønsehus da det plutselig inntraff en kraftig eksplosjon.

Eksplosjonen skyldes antagelig en sprenggjenstand som tyskerne har etterlatt seg. De tre barn var alle døde da folk kom til.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vinteren krever sitt

Under de gode skidagene vi har hatt inntraff det også noen uhell. Doktor Lystrup opplyser at han har hatt to benbrudd til behandling, en ung dame og en ung gutt var de uheldige som falt på ski. Slikt hender jo også lett. Stort sett må en vel si at det er rart at det ikke inntreffer flere små ulykker i terrenget. Men som regel går det godt.

Ellers har det vært adskillig forkjølelse, sier doktoren. Dette er vi forøvrig ikke alene om. Vi leser at andre steder går det rene epidemien, og fraværet på større arbeidssteder er ganske voldsom.

Veggedyr

Dersom det fremdeles skulle finnes veggedyr hos noen i Lillesand eller Vestre Moland, bes dette meldt til doktor Lystrup.

Lillesand Gamlehjem

søker flink og samvittighetsfull pike med lyst til å stelle gamle. Ansøkning med attester sendes til bestyrerinnen snarest.

Liten familie

ønsker kjøpt et mindre hus eller leiet tre værelser og kjøkken i Lillesand eller distriktet. Henvendelse kan skje til ordføreren i Lillesand.