For 75 år siden 8 januar

Det glatte føret

har gjort det vanskelig å gå trygt og det har også inntrådt et par kjedelige uhell. En dame falt og brakk lårhalsen, en annen brakk armen. Spesielt for eldre folk kan det være vanskelig å unngå slike uhell nå.

Dr. Lystrup har det ellers travelt, det har vært noen tilfeller av difteri, et dessverre med døden som avslutning. Slikt gjør inntrykk på oss, det skaker opp når unge folk blir revet bort på denne måte. Men vi vet jo at difteri tar så mye hardere på voksne enn på småbarn. Borte på Grimstadkanten har det også vært et par plutselige dødsfall av unge mennesker som har kommet uventet fort.

Denne voldsomme temperaturforandringen vi har hatt har ellers lett for å skape forkjølelser.

Direkte veg Kristiansand - Lillesand

I forbindelse med Varodd prosjektet er det kommet fram en ny vegplan, nemlig en direkte gjennomgangsveg fra Kristiansand over Varodden til Lillesand. Disse planene driver nå Vest-Agder vegvesen undersøkelser om.

Det viser seg at vegstrekninga til Lillesand vil bli forkorta fra 48, 6 km. til 31, 6 km. Altså en forkortning på hele 17 kilometer. Det vil si at vegen til Lillesand, etter den nye planen, ikke vil bli lenger enn vegen opp til Birkeland. Og så slipper vi alle disse fryktelige svingene som vegen opp til Birkeland har. Fra Kristiansand til Aust-Agder grense ikke mindre enn 220 til dels voldsomme krappe svinger. Etter den nye planen vil dette bli redusert til 34 svake kurver.

Hvis dette vegprosjektet gjennomføres vil det bety en viktig vinning trafikkmessing sett. Men det er langsiktig prosjekt som må bearbeides av begge fylkenes vegvesen.og som også må opptil behandling i begge fylkenes fylkesting.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Arendalske utvider

Av Agderposten ser vi at forbindelsen mellom Arendal og Kristiansand snart vil bli ytterligere forbedret. Vi får snart tilbake den gamle morgenrute med avgang fra Kristiansand. Et nytt busschassi er anskaffet og ellers forsøker selskapet å utbedre materiellet så fort som mulig.

Det er stor reisetrafikk med bilene som nå holder sine ruter svært punktlig etter at de gikk over til bensinkjøring igjen.

Grisunger til salgs

hos G. Børresen.

Avisbud ønskes

for strekningen Apoteket - Fossbekk. Gutt eller jente.