Drammens-mannen ble målt til 0,45 i promille. Illustrasjons

30 prosent færre blåste rødt

I første kvartal blåste 148 personer til rødt i Agder politidistrikt. Sammenlignet med første kvartal i 2020, er det en reduksjon på 30 prosent.

Generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, er glad fyllekjøringen i Agder avtar.

– Det er positivt at tallet på anmeldte ruskjørere er redusert i første kvartal sammenlignet med i fjor. Likevel må vi huske at det anmeldes én fyllekjører hver eneste dag, og det skal ikke mer enn et lite uhell til før dødsulykken er et faktum. Kampen for en rusfri trafikk er kontinuerlig, sier Fjellvang Kristoffersen i en pressemelding.

Politidistriktene med flest hendelser knyttet til ruskjøring i første kvartal var Øst og Sør-øst. Her ble det anmeldt over 800 sjåfører for promillekjøring.

MA: Generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, er glad fyllekjøringen i Agder avtar. Foto: Sigmund Sagberg

2.418 fyllekjørere på landsbasis

Totalt har 2.418 personer blitt luket ut for promillekjøring i Norge i første kvartal – det tilsvarer 27 personer per dag. Aldersgruppene som fyllekjørte mest i første kvartal var 25–34 og 35–44 år. Disse sto for over halvparten av anmeldelsene.

–Det er jo paradoksalt at aldersgruppene som skal være forbilder for den kommende generasjonen av trafikanter er verst. Det bekymrer meg virkelig, og det bør heves noen øyenbryn i de tusen hjem. Atter en gang viser det seg at de mer erfarne sjåførene er verst bak rattet, sier Kristoffersen og utdyper:

–Ser en på samme tall fra 2020, er de omtalte aldersgruppene også på toppen av statistikken. De hensynsløse holdningene til foreldregenerasjonen er påfallende.