Nav: N/A Foto: Arne Ingmar Eggen

Behov for en prat med Nav? Slik får du kontakt fremover

(Agderposten) Mange Nav-ansatte sitter på hjemmekontor i tiden fremover. Derfor følges brukerne stort sett opp digitalt.

Det er varslet permitteringer i enormt omfang som følge av korona-epidemien. I tillegg skal Nav fortsette å betjene alle som er arbeidssøkere eller går på en eller annen form for stønad.

Direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad understreker at situasjonen rundt koronaviruset ikke påvirker utbetalinger av stønader og ytelser fra Nav. Det som imidlertid endrer seg den kommende tiden, er hvordan man får kontakt med saksbehandler eller sitt lokale Nav-kontor.

Digital oppfølging

NAV Agder følger Helsedirektoratets anbefalinger om aktiv bruk av hjemmekontor, og flere brukere vil i en periode bli fulgt opp gjennom Navs digitale løsninger.

– Veilederne våre har mye erfaring med å følge opp brukerne digitalt. Nå er det viktig at alle som er registrert som arbeidssøkere hos NAV, benytter disse tjenestene, sier Blørstad i en pressemelding.

Hun oppfordrer alle til å sende spørsmål og lese beskjeder på Navs hjemmeside. Store informasjonsmøter vil bli avlyst for å begrense smittespredning, og det vil bli begrenset aktivitet i publikumsmottakene. Noen kontorer har stengt i drop in-tiden, og i stedet etablert en vakttelefon.

Publikum og brukere vil bli holdt løpende orientert via hjemmesiden og Navs Facebook-side.

Meld fra om permittering

Alle bedrifter som planlegger å permittere flere enn ti ansatte, er pliktige til å informere Nav om dette.

– For at Nav-kontorene skal gi best mulig tjenester til bedrifter og ansatte, er det viktig at vi har et godt overblikk over hva som skjer. Derfor benytter jeg anledningen til å minne om at det skal sendes inn skjema om permitteringer som planlegges eller iverksettes, sier Blørstad i pressemelding.

Permitteringsvarsler sendes via eget skjema på Navs hjemmeside.