BESØKSFORBUD: Det er innført besøksforbud med øyeblikkelig virkning ved Sørlandet sykehus Arendal etter alle smitteutbruddene i byen. Foto: Irene Hegge Guttormsen

Besøksforbud og munnbind på sykehuset

Dagpasienter får utdelt munnbind og det innføres øyeblikkelig besøksforbud ved Sørlandet sykehus Arendal.

(Agderposten)

Kriseledelsen ved Sørlandet sykehus har besluttet flere tiltak for sykehuset i Arendal som følge av den uavklarte smittespredningen i Arendal kommune. Dette inkluderer økt bruk av munnbind og besøksforbud. Tiltakene gjelder fra i dag, torsdag 24. september kl. 14, og 14 dager framover.

MUNNBIND: Direktør for somatikk ved sykehuset i Arendal, Berit Grønning Nielsen, opplyser at alle pasienter får utdelt munnbind ved akuttmottaket eller hovedinngangen. Foto: Jørund Flaa

– Alle pasienter får utdelt munnbind i akuttmottaket eller ved hovedinngangen. Vi tester alle pasienter som skal legges inn for covid-19, og pasientene skal ha på munnbind når det er mindre enn to meters avstand til andre, fram til testsvaret foreligger, sier klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen.

Pasienter med mistanke om smitte, isoleres fram til prøvesvar foreligger, slik praksis har vært.

Det innføres også besøksforbud umiddelbart.

– Unntak er føde-/barselavdelingen, kritisk syke pasienter og besøk til døende pasienter, sier klinikkdirektøren.

Det innføres også påbud om munnbind for alle medarbeidere når de er i pasientkontakt ellers i sykehuset når det ikke er mulig å ivareta to meters avstand til kolleger, pasienter eller besøkende.