Foto: privat

Bystyret møtt av unge demonstranter

– Ikke legg ned skolen vår.

Elever ved Brentemoen skole og deres foreldre hadde tatt oppstilling utenfor Rådhuset i forkant av onsdagens bystyremøte.

Foto: Thor Børresen

Deres budskap var klart: - Ikke legg ned skolen vår.

Bystyret skal på kveldens møte ta stilling til fremtidig skolestruktur. Et flertall i formannskapet ønsker å bevare Brentemoen skole, men disse partiene har ikke flertall i bystyret. Mindretallet støtter administrasjonens forslag om å legge ned Brentemoen og klare seg med Borkedalen og Tingsaker skole.

De taleføre skoleelevene var klare på at de ikke ønsket å bli overført til Borkedalen eller Tingsaker. Deres bønn til politikerne var at Brentemoen ble bevart hvis ikke det blir bygd en ny sentrumsnær skole.

Lillesands-Posten kommer tilbake med mer når skolesaken er avgjort. Det er imidlertid flere saker til behandling før man kommer så langt.

Foto: privat