Ordfører Gyro Heia (Sp) Foto: Sindre Haugen Mehl

Covid 19 er en «lur» liten rakkar

Ordfører Gyro Heia skriver hver måned i Lillesands-Posten:

På tide med en liten oppdatering fra Birkenes. Vi er mange i kommunene som er spente på hvordan dagene fremover blir. Ikke minst er det knyttet spenning til hvordan julefeiringen 2020 blir. Får vi feire sammen med storfamilien, eller blir julefeiringen kun med de nærmeste. I Birkenes er det i skrivende stund tre personer i isolasjon med påvist smitte, men der det er avklarte forhold og nærkontakter og ikke fare for videre smitte til andre.

November og desember er måneder hvor mange gjør unna store deler av sin julehandel. Og i den tiden vi nå er inne i med Covid- 19 blir man oppfordret til å være forsiktige med å ta de store sjansene og reise langt bort. Mange ser kanskje på mulighetene for å handle julegaver på nett. Men jeg håper at vi som innbyggere ser at det kanskje mer enn noen gang er viktig å støtte opp om vårt lokale næringsliv i den anledning. I Birkenes kommune er det ikke slik at det er hundrevis av mennesker samlet på en og samme plass, så frem til i dag er det ingenting som tilsier at man ikke kan få til å gjennomføre en trygg lokal handel på en god måte . Jeg vet at bedriftene er opptatt av å legge til rette for gode handelseopplevelser der smittehensyn ivaretas. Så ikke nøl med å gjør unna det du kan hos din lokale handelsstand, være seg interiør, frisør, byggsenter, klesbutikk, hudprodukter osv..

Les også
Nytt korona-tilfelle - ti nye i Agder
Les også
Ordfører bekrefter nytt korona-tilfelle - skryter av smitteteamet
Les også
Smittet i utlandet - kommuneoverlegen ønsker færrest mulig arrangementer

Ellers fikk vi torsdag kveld presentert kommunedirektørens forslag til budsjett. Det har nå gått noen dager og innholdet i det vi har fått presentert har fått synket inn. I forslaget vi fikk presentert ble det skissert nedleggelse av Herefoss skole fra året 22/23, økt eiendomsskatt, og udefinerte innsparingstiltak i perioden, for å nevne noen av områdene det vil bli politiske samtaler rundt. Det er allerede gjennomført flere politiske møter, samt møter med innbyggere for å høre tilbakemeldinger og ønsker for de politiske prioriteringene knyttet til budsjettet. Det vil bli en spennende måned vi går i møte frem til torsdag 10.12 som budsjettmøtet avholdes.

Så er det ikke til å legge skjul på at det vært mye fokus rundt en vannledning på Tollnes i vår siste møterunde. Som ordfører la jeg frem, på vegne av en tverrpolitisk enighet, et forslag for å komme nærmere en avklaring for hvordan kommunedirektøren kan gjenoppta dialogen med de berørte parter. Så gjenstår dette vedtaket å se hvordan kan resultere i løsning. Dette er en sak med mye engasjement, spesielt blant befolkningen og politikerne. Og jeg har virkelig stor forsåelse for at det er mye historikk og meninger som bør lyttes til, for å sikre at Birkenes ivaretar de nødvendige hensyn. Så vil jeg bare tilføye at jeg har troen på at kommunedirektørens ansatte har både god kompetanse og genuin interesse for å følge opp kommunestyrets vedtak på en god måte. I kommunestyret ble det påpekt alt som var gjort galt i sammenheng med denne saken både historisk og i nåtid. Men da må jeg jo si at når formannskapet ber om juridiske vurderinger, og får en anbefaling, så ville det kanskje vært rart om kommunedirektørens ansatte skulle innstillt i strid med den juridiske anbefalingen. Så her får vi politikere være med å bære ansvaret fremover. Videre håper jeg at man i slike situasjoner kan vise forståelse og raushet fra alle parter, for å komme frem til løsninger man kan leve godt med i fortsettelsen. En tanke som jeg ofte tar med meg inn i vurderinger, og kanskje spesielt en sak som denne., er tanken om at man bør ikke rette en feil med å gjøre en ny feil.

Les også
– Her får vi jammenmæ rydde opp i gamle synder
Les også
Tre timers debatt bak lukkede dører

I neste ordførers hjørne jeg skal ha nærmere jul, håper jeg at både Birkenes og Lillesand kommuner har fortsatt god kontroll på covid-19 og at barn,ungdom, voksne og eldre får møte julefreden med ro i kroppen og glede over å kunne dele høytid sammen med sine kjære. Derfor håper jeg dere alle har fokus på å ta hensyn til hverandre og bidrar til å holde smitten unna i tiden fremover. Det er sannelig ikke lett, for dette covid-19 viruset, er en «lur» litten rakkar. Så vi får bare passe på å være enda lurere fremover…

Frem til neste gang jeg på nytt skal skrive vil jeg benytte anledningen til å ønske dere noen gode uker, en god førjulstid, og god helse fremover.

Varm hilsen fra Gyro Heia, ordfører i Birkenes.