Rådhusbrannen: Rådhuset brant natt til 14. august 1976. Etter en del diskusjon ble det bygd opp igjen likt det som var med en del tilbygninger. Bygget fikk i 1984 tildelt Europa Nostra-prisen for vellykka restaurering. På bildet ses Inger Marie Nilsen med datteren Ingrid i vogna. Fra Lillesand by og sjøfartsmuseum på Agderbilder.no Foto: Harald Sten Nilsen

Da Rådhuset brant

Det var høydramatikk i Lillesand natt til lørdag 14. august i 1976, da Lillesands stolthet, Rådhuset, stod i lys lue. Ett skrekkscenario inntraff for både brannvesen og byens befolkning: Brann i byens storstue, som helt fra 1734 har skapt miljø og særpreg i byen vår.

Brannen ble oppdaget av naboer ved 01.30 tiden natt til sommerlørdagen i august. Det knitret i det tørre treverket i den fredede bygningen, og det gikk ett sukk blant de skuelystne da flammene stod høyt opp fra taket, og ilden tok tak i den gamle trebygningen.

Brannvesenet var kommet raskt på plass, og koplet umiddelbart til store pumper i havnebassenget, som pumpet titusenvis av liter med sjøvann rett inn i flammehavet.

Mange lillesandere samlet seg i sentrum selv om det var midt på natten, for brannalarmene ulte, og vekket folk. Noen ble også varslet fra Oslo, fra slektninger som hadde hørt på nyhetene at Rådhuset i Lillesand brant. Sommerselskap ble raskt avrundet rundt om i byen, folk ville til sentrum, og med egne øyne se det triste synet. Det samlet mange skuelystne i Strandgaten, noen fikk også «orkesterplass» i 2 etasje i Fjeldals hus, noen festpyntet andre i pyjamas.

Naboer mobiliserte, og begynte å sprøyte vann på husene sine, det ble også tenkt på Sjøfartsmuseet; alle visste fra tidligere branner i trehusbebyggelser hvor raskt brannen kan spre seg til nabohus.

Det ble en politisk triller ut av Rådhusbrannen, fordi politikerne var svært uenige om fremtiden for den brannskadede bygningen. Allerede i første omtale av brannen i Lillesands-Posten reises spørsmålet om gjenoppbygging. Alle kommunestyrerepresentanter, med ordfører i spissen, var enige om at Rådhuset skulle bygges opp igjen, men det var stor uenighet om på hvilken måte. Et flertall i kommunestyret stemte for at resten av bygningen skulle rives, og erstattes med ny bygning i mur. Ett mindretall stemte for at bygningen skulle gjennoppføres i samme stil. Det ble omkamp, fordi mindretallet i kommunestyret ikke ga seg, og anket saken inn til både Riksantikvaren og Miljøverndepartementet. Der fikk de medhold. Det kan vi være glade for i dag. Rådhuset fremstår som en «juvel i kronen», og vitner om storhetstiden til sjøfartsbyen Lillesand. Rådhuset har også fått hedersbevisninger, blant annet det høythengende «Europa Nostra-diplomet» i 1984, for storartet arkitektur og rehabilitering.

Vi kan stille spørsmålet om hva som hadde gått tapt om Rådhuset hadde blitt revet etter brannen i 1976. Da hadde det største og flotteste symbolet på storhetstiden til sjøfartsbyen Lillesand vært borte for alltid. Dette viser igjen hvor viktig det er med kunnskap, og at vi er tro mot historien til byen. Videre at beslutninger for byens fremtid tas på godt og riktig grunnlag – med både eksperter og lokale kjentfolk på laget.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Emma Elisabeth Vennesland

Bildet er hentet fra Lillesand By- og Sjøfartsmuseums sider på Agderbilder.no. Her er nærmere 3.000 bilder fra Lillesand digitalisert av Fotogruppen.

Emma Elisabeth Vennesland Foto: Privat

Rådhuset har ofte blitt omtalt som» byens hjerte», og er preget av Lillesands fortid som sjøfartsby. Det ble bygd i 1734, og utvidet i 1816 til nåværende form. Det har vært 3 branner tidligere, men i nabohus. I 1877 var det en alvorlig brann i det gamle DNC-bygget og forretningsgården til Rønnevig (Østregate 1 og 3), med skader på nabohusene; også Rådhuset. Også i 1913 brøt det ut brann i de samme husene - over gaten fra Rådhuset, også da med skader på den ærverdige bygningen. Etter brannen i 1913 ble nabohusene gjenoppbygget i murstein, slik at da Rønnevigs forretningsgård igjen ble brannherjet i 1922, gikk det ikke utover noen av nabohusene; heller ikke Rådhuset. Brannen i 1976 førte til store bygningsmessige skader på Rådhuset; både brannskader og vannskader.

Rådhusbrannen: Rådhuset brant natt til 14. august 1976. Etter en del diskusjon ble det bygd opp igjen likt det som var med en del tilbygninger. Bygget fikk i 1984 tildelt Europa Nostra-prisen for vellykka restaurering. På bildet ses Inger Marie Nilsen med datteren Ingrid i vogna. Fra Lillesand by og sjøfartsmuseum på Agderbilder.no Foto: Harald Sten Nilsen