Vestre Moland kirke

Dåp utsatt - konfirmasjoner til høsten

Menighetsrådene vurderer alternative konfirmasjonsdatoer. I Birkenes er en dåp utsatt som følge av korona-pandemien.

De lokale menighetene i den norske kirke følger helsemyndighetenes råd.

Stengte kirker

Kirkekontoret i Lillesand er stengt, men de ansatte har hjemmekontor. Menighetene i Lillesand og Høvåg har også tatt initiativ til en telefondugnad.

Drift av kirkegårder går som normalt.

– Alle gudstjenester er stengt frem til påske - i første omgang. Vi lager alternative opplegg som streaming, overføring av lyd osv. Begravelser, dåp og vielser går som normalt, men kun med nærmeste familie og maks 50 personer totalt, opplyser kirkeverge Hans Egil Hansen.

Igår anbefalte kirkerådet at konfirmasjonene utsettes til etter sommeren og denne anbefalingen følger også de lokale menighetene.

– Menighetsrådet i Høvåg og menighetsrådet i Lillesand ser på dette akkurat nå og vil lande på datoene så fort som mulig, forklarer Hansen, som forstår at kontaktbehovet er til stede. Han opplyser at folk må gjerne ta kontakt med menighetene på telefon, e-post eller Facebook og så vil man svare vi så fort man kan.

Les også
Seks råd for å dempe uro

Birkenes

Også i Birkenes jobbes det med å finne alternative datoer for konfirmasjoner. Kirkeverge Helene Horverak opplyser at det ligger an til å bli konfirmasjoner i august-september. For øvrig går mye av arbeidstiden med til intern informasjon, koordinering og oppfølging.

– Gudstjenestene er avlyst for kommende søndag. Når det gjelder påskedagene, ligger det an til at det ikke blir vanlige, åpne gudstjenestetilbud i kirkene i påskedagene, men det jobbes med en løsning over digitale plattformer. Dette har de to sokneprestene tatt tak i, og jobber med saken, sier Horverak, som kan opplyse at en av prestene er fysisk til stede i en av kirkene en time hver dag for å be for menigheten og de bønnebehov som kommer inn. Bønnebehov kan meldes til prestene over telefon eller e-post.

Også i Birkenes er kirkekontoret stengt for publikum, men ansatte svarer på telefon og e-post.

Når det gjelder gravferder, vielser og dåpshandlinger, kan disse også i Birkenes bli gjennomført, men med maksimalt 50 deltagere (nærmeste familie, dette avklares med presten).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

En dåp som var planlagt 15.mars, ble avblåst etter familiens ønske. De ba om å få flytte dåpen, da familiemedlemmer fra andre deler av landet var usikre på om de kunne komme og delta.

Les også
Trenger du noen å snakke med?

Digital fasteaksjon

Horverak opplyser at Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 31.mars vil bli gjort digital.

– Gaver kan gis på Vipps 2426, via fasteaksjonens hjemmesider og på Facebook. Det kommer ikke bøssebærere på døra i år, opplyser kirkevergen, som gir oss en lang liste med arrangementer som er avlyst og utsatt.

•Årsmøtene 22.mars (Birkenes menighet og Herefoss menighet).

•Birkeland Barnekor sine øvelser, samt opptreden på gudstjeneste Palmesøndag 29.mars.

•Birkeland Soul Children sine øvelser.

•Småbarnstreff på Birkeland.

•Småbarnssang på Herefoss.

•Babysangkurs på Birkeland (1 samling igjen, Janna kommer tilbake til når den kan holdes).

•Dåpshilsener til 1-3-åringer på Birkeland (vil bli delt ut senere).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

•6-årsklubben på Birkeland tirsdag 17.mars (skulle vært på huskonsert med barnekoret, kommer tilbake til om dette blir satt opp før barnekoret pleier avslutte før sommeren ca. 17.mai).

•Konfirmantundervisning og konfirmantsamling i Høvåg fredag 20.mars (felles for alle konfirmantene).

•Barne- og ungdomsaktivitet på Engesland.

•Amigos på Herefoss.

•Kirketorget på Biblioteket.

•Andakter på Birkenes sykehjem.

•Blomsterhilsen-besøk til 85-åringer på Birkeland.

•Eldretreff i kantina på kommunehuset.

•Kaffestund på serviceleilighetene på Birkeland.

•Torsdagstreff på Birkeland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

•Møter i Birkenes kirkelige fellesråd, Birkenes menighetsråd og Vegusdal sokneråd.

• Birkenes menighet har også utsatt visjonssamlingen som var planlagt 15.april på ubestemt tid.