Trenger klær, leker og utstyr: Ellen Sandvik og Anja Madshaven har startet innsamling av leker, klær, sykler og utstyr til flyktninger som skal bosettes i Lillesand. Foto: Lillesand kommune

De første ukrainerne er på vei til Lillesand – samler inn klær og utstyr

De første flyktningene fra krigen i Ukraina er på vei til å bli bosatt i Lillesand. Nå starter flyktningkoordinator og frivillighetssentralen innsamling av klær og utstyr som kan brukes.

Flyktningkoordinator Ellen Sandvik og leder av frivillighetssentralen Anja E. Madshaven har tatt initiativet il å samle inn klær og utstyr fra lokalbefolkningen som nyankomne flyktninger kan bruke.

Hver mandag ettermiddag fremover vil de være på plass i Skippergata 4 for å ta imot.

Skippergata ligger i enden av skolegården til Brentemoen skole og går fra Bedehuset i Brentemogata til Skolegata.

– Ikke alle er så kjent med denne gaten, smiler Madshaven, som kan fortelle at man nå er i ferd med å innrede huset kommunen har kjøpt med hyller, skap og bord.

– Nå trenger vi klær, sko/sandaler, leker, sykler og utstyr som passer til årstida og håper kommunens innbyggere har noe å bidra med. Vi regner med at hovedtyngden av flyktningene som kommer vil være kvinner og barn og det er derfor særlig aktuelt med utstyr til disse gruppene, forteller Sandvik, som legger til man foreløpig har begrenset med plass og derfor ikke kan ta imot vinterklær og utstyr akkurat nå.

De to presiserer at det er viktig at alt som leveres er helt, rent og brukbart.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sandvik opplyser at kommunen har fått en del utsøkninger og at arbeidet med bosetting nå er i gang. Lillesand kommune har sagt ja til IMDis forespørsel om å bosette inntil 95 flyktninger i 2022. Dette er det største mottaket for vår kommune noen gang. Tallet er imidlertid noe usikkert og denne uken ble forventningene til samlet mottak i Norge noe nedjustert.

I utgangspunktet vil mottaket i Skippergata være åpent to ettermiddagstimer hver mandag fremover, første gang 16. mai.

– Vi vil deretter se det an og så vil vi på frivillighetssentralens facebookside melde fra dersom det blir endringer, forteller Madshaven, som håper at befolkningen nå følger opp signalene de har gitt gjennom målinger om at de er villige til å stille opp for ukrainske flyktninger.