Ingrid Tømmerstø Wangensteen var mobbeombud i Lillesand frem til nyttår.

Derfor har ikke Lillesand mobbeombud lengre

Fjernet stillingen fra 1. januar i år.

Stillingen var på 80 prosent, og var en uavhengig instans for å bidra til at barn og unge opplever et godt psykososialt miljø.

Før jul vedtok bystyret å fjerne stillingen som mobbeombud i Lillesand, fra årsskiftet.

– Midlene til mobbeombudsstillingen omdisponeres til innsatsteam for barn og ungdom, står det i vedtaket.

Det var Ingrid Tømmerstø Wangensteen som hadde jobben, fra september 2017. Hun sa i fjor opp stillingen, fordi hun fikk jobb i fylkeskommunen.

– Mine anbefalinger da jeg sa opp, var at stillingen skulle videreføres, sier hun.

Men hun er positiv til vedtaket som ble gjort i bystyret.

– Ettersom jeg forsto, skal det innsatsteamet blant annet ta over de oppgavene jeg hadde. Som mobbeombud satt jeg ganske alene med tunge saker. Et tverrfaglig team vil, hvis det gjøres riktig, fungere vel så bra som et enslig mobbeombud, sier Wangensteen.

Dette var arbeidsoppgavene til mobbeombudet i Lillesand

• Bidra til at alle barn og unge opplever et godt psykososialt miljø.

• Bistå barn/unge og foresatte i saker som oppleves vanskelige for barn/unge/foresatte og eller barnehage og skole.

• Samarbeide med barnehage/skole og eventuelt beredskapsteamet.

• Avklare og svare på generelle spørsmål om barn/unges psykososiale læringsmiljø.

• Gi informasjon, råd og veiledning om rettigheter barn/ungdom/foresatt har.

• Møte barnehage/skole og eventuelt beredskapsteamet sammen med barn/ungdom og foresatte for å få svar på spørsmål i saker som er vanskelige.,

• Synliggjøre og informere om sin rolle som mobbeombud. Informere om hvordan barn/unge og foresatte kan ta kontakt, også anonymt.

• Være tilgjengelig og synlig på sosiale medier og endre nett-arenaer som målgruppen bruker aktivt.

• Bidra til å forebygge digital mobbing og drive veiledning i situasjoner knyttet til denne type mobbing.

Da hun sluttet i Lillesand, var det noen saker som ikke var avsluttet.

– De tar jeg med meg videre i min nye jobb. De fleste sakene ble avsluttet fordi foreldrene eller elevene følte at ting gikk fint. Et ombud jobber etter forespørsler, så når de som ønsket hjelp ikke ønsker det lengre, avsluttes saken fra ombudets side, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nå er hun én av fire ansatte i Oppvekstombudet i Agder. Som alle ombud, er det en uavhengig instans.

– Vi skal, på et fritt og selvstendig grunnlag, ivareta interesser for barn og unge i Agder. Det gjelder ikke bare på skolene, men også på områdene fritid, barnehage og lærlinger, sier Wangensteen.

Alle kan ta kontakt med ombudet:

– Uansett om henvendelsen gjelder deg selv, ditt barn, din elev eller en du kjenner, vil vi gjerne at du tar kontakt, sier hun.

Vil støtte seg til fylket

Før var det fire ombud i Agder. To elev- og lærlingombud, og to mobbeombud. I fjor ble de slått sammen til Oppvekstombudet i Agder. Lillesand kommune ønsker et tett samarbeid med enheten:

– Vi mener at man nå har fått en så god ordning på fylkeskommunalt nivå, at vi tenker vi kan få nødvendig støtte og oppfølging derfra, sier Geir Jenssen, som er kommunalsjef for Sektor for Helse og omsorg i Lillesand kommune.

Leder av tjenesteutvalget, Oddbjørn Kylland (Sp) er enig.

– Utfordringen med en mobbeombud-stilling i Lillesand, med bystyret som arbeidsgiver, er at man blir veldig alene i det daglige arbeidet. Gjennom sammenslåingen har fylket styrket sin ombudsrolle. Der jobber de bredere, og det er flere å spille ball med, sier han.

Omdisponerer: Leder av tjenesteutvalget Oddbjørn Kylland (Sp) var med å vedta å fjerne mobbeombud-stillingen, og omdisponere midlene til et innsatsteam for barn og ungdom i kommunen. Foto: Carl Christian Engstad

Han vil ikke legge for sterke føringer for hvordan de frigjorte midlene skal brukes:

– Vi tar ikke bort penger fra området. De skal brukes på en annen måte. Nå har vi politikere vedtatt rammene, men vi er ikke eksperter på området. Vi stoler på at fagfolkene vet hvordan man kan kanalisere ressursene til der de trengs mest, sier Kylland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette skal midlene gå til

I tillegg til midler fra å fjerne stillingen som mobbeombud vedtok bystyret ekstrabevilgninger på en halv million kroner i 2021, og én million kroner årlig fra 2022–2024.

– Midlene skal benyttes for å bedre oppvekstkår og miljø blant barn og unge, og hvordan samarbeidet med andre instanser og organisasjoner kan gjøres best mulig, står det i vedtaket.

– Dette betyr i praksis at vi i fellesskap disponerer omtrent 1,1 millioner kroner i 2021 og rundt 1,6 millioner fra 2022 og ut økonomiplanperioden, sier Geir Jenssen.

500.000 kroner av 2021-potten er allerede reservert. Det skjedde da formannskapet den 13. januar hastebevilget beløpet til Lillesand ungdomsskole.

– Lillesand formannskap vedtar at kr 500.000,- som er avsatt til arbeid med barn og unge i 2021 overføres til Lillesand ungdomsskole for å styrke voksentettheten, står det i vedtaket.

Men kommunedirektøren skal vurdere om dette skal kompenseres:

– Kommunedirektøren anbefaler at det i 1. tertial skal vurderes om det skal foretas en ekstra bevilgning på kr 500.000 til arbeid med barn og unge for å kompensere for midlene som nå overføres til LUS, står det i sakspapirene.

Planlegger til slutten av april

Jenssen sier de nå er i gang med å kartlegge hvordan midlene kan brukes best mulig.

– Jeg vet ikke konkret hva vi ender opp med. Men midlene skal gå til det beste for barn og unge i kommunen. Nå skal vi bruke litt tid på å kartlegge på hvilke områder det er viktig å sette inn innsatsen. Det er en del utfordringer som ligger der, som vi må adressere og bidra til å løse. Da er det viktig å ha en dialog med barn og unge, deres familier, frivillige organisasjoner, sier han.

– Vi vil involvere de som har eller tar ansvar for at barn og unge skal ha det bra i kommunen, fortsetter han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Administrasjonen skal levere sin anbefaling før møtet i tjenesteutvalget i slutten av april.

Kartlegger: – Nå skal vi bruke litt tid på å kartlegge på hvilke områder det er viktig å sette inn innsatsen, sier Geir Jenssen, som er kommunalsjef for Sektor for Helse og omsorg i Lillesand kommune. Foto: Christian Nørstebø
Les også
Sviktet i mobbesak
Les også
– Det er ikke rart at barna har ufint språk
Les også
Oppvekstombudet om mobbesaken i Lillesand
Les også
Tre jenters grusomme mobbehistorie
Les også
Far forteller om langvarig konflikt
Les også
Ungdommer i Lillesand forteller om konflikten
Les også
Sier skolene har nok ressurser
Les også
Disse tiltakene blir gjort i mobbesaken
Les også
Mener konfliktnivået på Lillesand ungdomsskole er høyt