Lillesand ungdomsskole. Foto: Christian Nørstebø

Disse tiltakene blir gjort i mobbesaken

Lillesand kommune med ny pressemelding.

I en pressemelding onsdag ettermiddag skriver Lillesand kommune om hva som blir gjort i forbindelse med mobbesaken, som har rystet både Lillesand og hele Norge denne uken.

– Den viktigste oppgaven vår nå er ivareta og trygge ungdommene som er involvert, og all ungdom i Lillesand. Lillesand kommune iverksetter i dag psykososialt team for å jobbe med å ivareta ungdom, søsken og foresatte. Det innebærer at skolehelsetjenesten og familiesenteret vil øke sitt tilbud og sin tilstedeværelse for dem som trenger det, skriver ordfører Einar Holmer-Hoven og kommunedirektør Guri Ulltveit-Moe.

Flere elever er i disse dager redde for å gå på skolen, og holdes hjemme. Det er en situasjon kommunen ikke aksepterer.

– Som følge av saken opplever berørt ungdom, deres søsken, foresatte og ansatte i Lillesand kommune nå trusler. Dette er en situasjon vi ikke kan tolerere. Det er nå viktig at vi ivaretar de det gjelder og at barn og ungdom har trygge voksne rundt seg som de kan prate med, skriver Holmer-Hoven og Ulltveit-Moe.

500.000 til ungdomsskolen

Andre tiltak i Lillesand kommune er:

* Kommuneledelsen har daglige møter med skole og politi for å løpende håndtere situasjonen.

* Ansatte ved Lillesand ungdomsskole har dialog med elever og foresatte til dem det gjelder, og det settes tiltak for å trygge ungdommen der det er behov for det.

* Formannskapet bevilget onsdag 500.000 kroner til Lillesand ungdomsskole, for å kunne gjennomføre strakstiltak for å styrke skolens oppfølging av miljøet på skolen.

– Veien videre vil være å evaluere dette arbeidet og særlig denne saken. Vi må blant annet ta stilling til om de riktige tiltakene satt inn og om arbeidet som er gjort er tilstrekkelig. Her og nå fortsetter vår primære oppgave, som er å trygge ungdommene i Lillesand. Saken er vond for alle involverte parter. Det er nulltoleranse mot mobbing, krenkelser og rasisme i våre skoler og virksomheter. Alle som bor i Lillesand skal vite at vi står sammen om alle ungdommene våre, heter det i pressemeldingen.

Saken er ikke ny

I pressemeldingen kommenterer også ordføreren og kommunedirektøren noe av forhistorien til den konkrete mobbesaken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Denne gjeldende saken startet i deler av ungdomsmiljøet i Lillesand august 2020. Selv om den er ny i offentligheten, er den ikke ny for involverte ungdommer, foresatte og de voksne som jobber med den.

– Følgende instanser har vært inne i dette ungdomsmiljøet i høst: Skole, politi, foreldre, konfliktrådet, Familiesenteret, helsestasjonen og NAV sitt ungdomsteam. Hendelser som har skjedd har fått konsekvenser for de involverte barna. Mange av problemene så en periode ut til å være løst, men så blusset de opp igjen.

– Det å løse konflikter som oppstår i ungdomsmiljøene er et langsiktig arbeid. Konflikter kan oppstå både på skolen, i fritiden og hjemme. Vi vet det er en krevende ungdomskultur i enkelte miljøer i Lillesand og vi vet at ikke alle problemer er løst. Tiltakene som settes inn oppleves ikke alltid som riktige eller tilstrekkelige. Ofte må det gjøres justeringer og ofte endrer konfliktnivået seg underveis, slik det i denne gjeldende saken har gjort. Vi har et felles ansvar og flere instanser jobber med dette i samarbeid.