STYRET BEHANDLER PLAN: Sykehusstyret møtes tirsdag ettermiddag for å drøfte koronaplanen. Foto: Tom Bucher Hansen

Ekstraordinært møte om koronaplan: Dette er den største utfordringen

(Agderposten) I et ekstraordinært styremøte behandler sykehusstyret i ettermiddag opptrappingsplanen for koronabehandling. Å få nok sykepleiere og leger er den største utfordringen.

Agderposten følger møtet fra klokka 15.30 i ettermiddag!

Hvordan Sørlandet sykehus skal oppnå tilstrekkelig kapasitet for intensivsenger og ordinære senger under koronapandemien, er eneste sak på møtet.

Styret skal gå gjennom opptrappingsplanen som nå foreligger. Den er utarbeidet for å kunne møte en situasjon som angitt i Folkehelsinstituttet (FHI) risiko, prognose- og responsanalyse. Der er det blant annet angitt et maksimalt behov.

Med høyeste anslagene er behovet for sengekapasitet anslått til 68 intensivplasser og 188 ordinære senger.

Les også
Færre korona-innleggelser på Sørlandet

Det er nok areal på sykehusene, men hovedutfordringen vil være sykepleiebemanning, som kan omfatte opp mot 366 ekstra støttepersonell til intensivsykepleiere, og legebemanning med opptil 37 ekstra støtteleger til anestesileger.

Når det gjelder respiratorkapasitet, har sykehuset respiratorer av høy kvalitet til 27 intensivsenger, og ytterligere anestesiapparater eller annen ventilator til 43 pasienter. Men om lag 30 prosent av den siste kategorien må prioriteres øyeblikkelig-hjelp-pasienter. Skal planleggingsmålene nås, er sykehuset avhengig av nytt utstyr.

Det er også en plan for å omdisponere leger og pleiepersonell fra andre fagmiljøer, og utlån fra eksterne samarbeidpartnere. Første opplæringpulje med eksterne deltakere, startet i dag.