Enstemmig for lokale korona-tiltak

Både privatpersoner og næringsdrivende får en håndsrekning fra Lillesand kommune.

Formannskapet i Lillesand sluttet seg enstemmig til rådmannens forslag om å gi rentefri betalingsutsettelse for kommunale avgifter og eiendomsskatt for dem som er rammet økonomisk av korona-pandemien.

Les også
Vedtok forsamlingsforbudet

Enstemmig var det også for rådmannens forslag om å gi betalingsutsettelse for leiere av kommunale næringsbygg som er rammet av korona-tiltakene. Både iskremfabrikken Lillis og restauranten Hos oss på Fiskebrygga hadde henvendt seg til kommunen i forbindelse med at virksomhetene er lukket som følge av korona-pandemien.

Les også
Anbefaler rentefri betalingsutsettelse av kommunale avgifter
Les også
Betalingsutsettelse for korona-rammede leietakere

Rådmannen foreslo en betalingsutsettelse, men åpner for at leie kan bli ettergitt dersom korona-tiltakene blir langvarige. Formannskapet sluttet seg enstemmig til dette og det ble uttrykt håp om at andre utleiere kan gå i dialog med sine leietakere for å komme frem til løsninger som gjør at flest mulig virksomheter kommer seg helskinnet gjennom den krevende tiden.

Rådmannen skal nå utarbeide praktiske ordninger for disse to konkrete tiltakene.

Petter N. Toldnæs (V) som fulgte formannskapets møte som observatør med talerett, tok til orde for at det burde settes ned et utvalg som kan få frem ytterligere tiltak som kan hjelpe små og mellomstore bedrifter i lokalsamfunnet over denne kneika. Han var spesielt opptatt av tiltak man fra lokalt hold kunne spille inn overfor sentrale myndigheter.

Forslaget ble tatt godt imot av både politikere og administrasjon. SV luftet tanken om et oppgaveutvalg, mens Arbeiderpartiet og Høyre støttet rådmannen i at man i størst mulig grad bør bruke de fora som allerede er etablert som gårdeierforumet og næringsselskap.

Rådmannen var for øvrig klar på at dette i stor grad bør være et politisk styrt arbeid, men at administrasjonen kan bistå med sekretærbistand.

Formannskapet skal på sitt møte neste fredag ta stilling til hvordan arbeidet med eventuelle ytterligere tiltak og innspill til sentrale myndigheter skal legges opp.

Les også
Fremskynder renteendring