Ordfører Gyro Heia (Sp) . Foto: Sindre Haugen Mehl

Et spesielt år går mot slutten

Ordførerens hjørne:

Et år går mot slutten, ikke et hvilket som helst år..2020 vil bli husket! Mange vil føle en lettelse denne gang over at året går mot slutten. Samtidig er det mange av årets erfaringer og opplevelser det er verdt å ta et lite tilbakeblikk på som er verdt og minnes, både på godt og vondt.

Og jeg vil starte med det innlysende først, nemling Korona pandemien som tok over landet vårt og alles oppmerksomhet tidlig i mars måned. Aldri før i fredstid har barnehager, skoler og andre institusjoner stengt ned over hele landet slik vi opplevde i år.

Grep ble tatt av nasjonale myndigheter, og befolkningen har vært lydhøre og lojalt fulgt opp anbefalinger. Dette har blitt gjort til tross for at mange opplever å ha tapt mye i 2020, det være seg sosiale aktiviteter, normal skolegang, normale arbeidshverdager, samvær med sine besteforeldre, eller ikke fått fulgt sine kjære til siste hvilested, for å nevne noen. Samtidig skiller dette året seg fra andre år i at vi opplever et felles tap alle sammen, for alle har på hvert sitt vis måttet gi avkall på noe. Av det mener jeg vi har lært å kjenne i større grad enn før at vi må stå sammen, også i årene som kommer, når store utfordringer melder seg. Så jeg tenker at påminnelsene om for eksempel å holde 1-2 meters avstand likevel har bragt oss nærmere hverandre, til tross for økt fysisk avstand. Felleskapet vi har fått, er et minne fra 2020 som er verdt å ta med seg.

I Birkenes har vi også hatt andre store begivenheter, som har berørt mange mennesker, individer eller nærområder. Det har vært sterke vindkast i debatten knyttet til vindkraftutbyggingen, hvor det har vært mye engasjement, følelser og diskusjoner knyttet til dette temaet. Noen er fornøyde, noen er skuffet mens andre ikke mener noe om dette temaet. Slik er livet, som en berg og dalbane, hvor man i større eller mindre grad engasjerer seg. Men en annen liten, men utrolig stor sak, var saken vi hadde knyttet til om å hente barna i Moria som lever under umennesklige forhold hjem til Norge. En sak hvor det ennå ikke har skjedd så mye i fra de nasjonale myndigheter. Og det er trist, for så sent som for et par dager siden ble en liten jente på 3 år voldtatt og funnet bevisstløs på gjørmete bakke i Morialeiren, der hennes foreldre fant henne. Det beskriver hvilke forferdelige forhold som finnes der nede. Om jeg skulle kunne ha et juleønske, måtte det være at barna i Morialeiren og andre flyktningeleirer skal oppleve å i det minste være trygge, mens de venter på å kunne få et nytt hjem i fredelige og gode omgivelser.

2020 er et år med store kontraster, fra umenneskelige omgivelser i Morialeiren, til overveldende og flotte naturomgivelser i vårt nærområde. Vi så utrolig priviligerte og heldige som bor i en kommune som Birkenes. Her har våre turløyper og toppturer virkelig blitt besøkt masse i året som har gått. Over 27 000 toppturer er blitt registrert, og det viser at vi trekker ut i naturen for å skape glede og rekreasjon når våre andre sosiale aktiviteter har stengt ned.

Jeg kunne nevnt mange flere minner fra året som har gått, men vil bruke litt tid på å se fremover også.

Et nytt år gir alltid grobunn for optimisme, ny giv og pågangsmot. Vi står foran mange spennende oppgaver, både politisk, i kommunen og i de private hjem. Vi har mye å se frem mot, små og store hverdagsgleder. Jeg gleder meg til å ta hverdagene tilbake, men samtidig ta med meg rik lærdom fra 2020. Jeg tror vi er flere som har lært oss å sette pris på de små og nære opplevelsene i større grad enn før, og jeg håper dette videreføres i det nye året. Jeg tror at 2021 blir et år som også blir verdt å minnes for sin særegenhet. For det blir året som seirer over en pandemi, og slipper oss fri fra alle restriksjoner og begrensninger. Denne dagen kan vi i felleskap glede oss til en gang i 2021. Da er mitt ønske at vi sammen kan feire innsatsen hver og en har bidratt med for å holde smitten på avstand, og kjenne på at vi endelig er frie.

Men før vi åpner portene til 2021, skal vi senke skuldrene og kjenne på hvilepulsen når julefeiringen nå står for tur. Det er virkelig oss alle vel undt. For egen del blir det stille å rolig julefeiring på hytta Livligbu, uten innlagt strøm og vann sammen med mine tre barn og mann. Jula skal i år bli ei høytid for ettertanke og refleksjoner. Ei tid for å være til stede her og nå. Så håper jeg at dere alle, hvor hen dere skal tilbringe julen, får en fredfull, rolig og frisk høytid.

Gledelig jul og godt nytt år.

Gyro Heia,

Artikkelen fortsetter under annonsen.

ordfører i Birkenes.