Det er ett år siden Gyro Heia ble valgt til ny ordfører. Avtroppende ordfører, Anders Christiansen ga fra seg kjedet og ble ny varaordfører i Birkenes. Foto: Sindre Haugen Mehl / Lillesands-Posten

Ett år som ordfører

Mye har skjedd i Gyro Heias første år som ordfører. I ordførerens hjørne skriver hun at hun er takknemlig for at hun har fått sjansen:

Nå har det gått nesten nøyaktig ett år siden kommunestyret ble konstituert og jeg ble ordfører i Birkenes. Det har vært mange gode opplevelser, noen litt mindre hyggelige, men mest av alt et utrolig givende år. I fjor høst var det mye regn, svært mye regn. Med det godt i minnet har det denne uken vært godt å kunne nyte deilige sommertemperaturer, sammen med frisk høstluft. Jeg har benyttet muligheten til to kveldsturer med kajakk både i Oggevann og i sjøen ved Høvåg. Nydelige steder for flotte opplevelser, og for egen del ren rekreasjon og avkobling for hodet. Det gjør godt etter noen travle og intense oppstartsuker etter sommeren. Samtidig som det gir energi til å ta fatt på det som høsten 2020 vil by på.

I Birkenes har vi behandlet mange saker allerede etter sommeren, men størst fokus har nok vært på kommunens høringssvar til MTA planen knyttet til Odderhei og Bjelkeberg vindkraftpark. Nå ligger saken hos olje og energi departementet for avgjørelse. Dette er krevende prosesser for både politikere, administrasjon, næringsliv og innbyggere. Nå har det vært mye fokus på saker knyttet opp mot den planlagte vindparken og jeg tror det er viktig at vi nå kanskje kan dreie vår tidsbruk og engasjement over på kommunale tjenester i Birkenes.

Det skal bli godt å fokusere mer på våre kjerneoppgaver i kommunen, og prøve å finne gode løsninger sammen med de ansatte i kommunen og forhåpentligvis innfri innbyggernes behov og forventninger. Det er ikke alltid lett å innfri, og noen ganger blir kanskje noen skuffet. Men jeg, kommunestyret og administrasjonen gjør i hvert fall hva vi kan ut fra kommunens forutsetninger og ressurser for at Birkenes skal være en god plass å bo. Mitt mål er å gjøre mitt beste for å daglig ha fokus på å være til stede for innbyggerne og lytte til ulike innspill . Vi har en krevende budsjettrunde fremfor oss, og flere krevende enkeltsaker det skal jobbes med. Men jeg er med godt mot, noe som er viktig når man må fortsette å brette opp armene. Ved nærmere ettertanke, så tror jeg de vil bli oppbrettet lenge..

Fredag denne uken skal jeg til Vrådal for å møte samferdselsminister Knut Arild Hareide. Mitt oppdrag er å formidle hvilke politiske ambisjoner kommunene langs Rv 41 har. Dette er en tillitserklæring fra ordfører kollegialet langs riksveien å gi meg, og en unik mulighet til å understreke viktigheten av at det prioriteres midler via nasjonal transpor plan for å sikre en langsiktig plan for å få gul midtstripe hele veien. Bare i Birkenes har vi tre svært krevende parseller, som er direkte trafikkfarlige. Her håper jeg vi innen noen få år kan se utbedringer. Derfor prioriterer jeg også tid på denne muligheten til å møte Hareide, og bidra til å gi han et godt kunnskapsgrunnlag for behovene langs Rv 41.

I helgen som var, ble det et høytidelig øyeblikk da gjenåpningen av Slogedalsbrua ble markert, sammen med markeringen av arbeidet som har pågått ved rydding av turstier fra Teinefossen og opp til Slettane bru, på begge sidene av elva. Hadde jeg hatt en hatt på mitt hode, ville jeg tatt den av meg og bukket takknemlig til alle de fantastiske menneskene som har stått på med sin dugnadsinnsats og brukt av sin fritid for å kunne glede andre. Jeg er bare veldig takknemlig for at vi har så mange flotte mennesker som bryr seg om sine sambygdinger og gjør en forskjell til andres fornøyelse og glede. Tusen takk til dere alle!

Kommunen og vi politikere får stadig hyppigere henvendelser fra innbyggere knyttet til nedleggingen av kobberledninger som har forsynt mange med internett. Selv om kommunen egentlig ikke har ansvar for å sikre bredbånd til innbyggerne, er dette likevel noe vi jobber aktivt med å finne gode løsninger på. Kommunen har sendt inn søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd, både mobilt og via fiber, til store deler av kommunen. Hvilke områder vi får tildelinger til gjenstår å se,men vi er forsiktig optimistiske og håper på god uttelling. Men la meg bare få sagt med en gang, vi klarer ikke å tilfredtille alles behov med engang, men vi skal stå på for å legge til rette for at man får til mest mulig sammen med utbyggere av bredbånd. Vi har en egen arbeidsgruppe bestående av både politikere og administrasjon som har jobbet for å sikre Birkenes bedre bredbåndsdekning og mobildekning. Det vil innen rimelig kort tid bli invitert til et åpent møte for interesserte, hvor vi kan fortelle nærmere hva som vil skje på dette området fremover, fra kommunens side. Dato og sted blir offentliggjort på blant annet kommunens hjemmeside.

Jeg kommer ikke utenom å nevne korona situasjonen i kommunen. Det har blitt arbeidet godt med å forebygge smitte, både blant innbyggere, bedrifter og i kommunen. Det er per nå ikke noe smitte i Birkenes, men vi forventer at det kanskje bare er et tidsspørsmål. Det vi bør være forberedt på at det kan skje at feks en skoleklasse kanskje må i karantene og ha hjemmeskole. Det siste nye fra nasjonale myndigheter er nå at foreldre vil få utvidet omsorgslønn for å være hjemme med barn ved nedstenging av skoler eller barnehager, for de som har brukt opp sine dager. Dette er blitt en kostnadsdrivende pandemi også for kommunene, noe vi ikke hadde budsjettert med. Men det jeg er svært takknemlig for, er at innbyggerne er så flinke til å ta hensyn til hverandre og dermed hjelper stort til å hindre smitte i å spre seg.

Avlsutningsvis vil jeg takke for den utrolige positive støtten som har kommet i kjølevannet av debatten rundt hvordan vi som medmennesker og sambygdinger skal snakke til og om hverandre. Fokus er satt på hvordan kan man få tilbake den gode gamle folkeskikken i debatter på blant annet sosiale medier og i leserbrev til avisene for å nevne noen. Og jeg kan forsikre dere alle om at de folkevalgte i kommunen har valgt å stille sin fritid og sitt engasjement til disposisjon for å bidra til å gjøre Birkenes til et godt sted med gode tjenester. Og de ansatte i kommunen har valgt Birkenes nettopp fordi de vil bruke sin kompetanse for å bidra til nettopp å gjøre en god jobb for innbyggerne i Birkenes. Så derfor vil jeg bare takke for at vi ved å sette fokus på det stadig krassere ordskiftet, opplever å få bred støtte fra innbyggerne på at det er ønskelig med gode diskusjoner om saker, men hvor man unngår personangrep.

Jeg er stolt over å bo i Birkenes, og jeg er ydmyk og takknemlig over å ha fått oppleve ett år i ordfører vervet. Tusen takk!

Gyro Heia (Sp)

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ordfører i Birkenes kommune