FÅR MILLIONER: Universitetet i Agder får fem millioner kroner til studentaktiv læring. Foto: Matias Smørvik

Fem millioner til utradisjonell undervisning ved UiA

Universitetet i Agder (UiA) får fem millioner kroner til å utvikle en ny, digital undervisningspraksis.

(Agderposten)

Tirsdag ble det klart at prosjektet, med navnet Studentaktiv læring, i lærerutdanningene ved UiA får fem millioner kroner til å utvikle en ny undervisnings- og vurderingspraksis.

- Det er ikke mange år siden jeg selv satt i en forelesningssal, og jeg vet hvor viktig det er at undervisningssituasjonene fører til læring. Det er ikke alltid en selvfølge. Forskning viser at Studentaktiv læring i større grad enn tradisjonelle undervisningsformer fremmer studentenes motivasjon og læringsutbytte. Jeg er derfor glad for at det bevilges penger til en ytterligere satsning på at studenter skal lykkes både faglig og profesjonelt, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik, innstilt førstekandidat i Agder Venstre.

- Digitalisering gjør at vi må tenke nytt. Studentaktive læringsformer er noe av det vi vet virker. Derfor er jeg glad for denne tildelingen som vil gjøre at flere elever kan dra nytte av nye undervisningsformer, sier stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad (H).

Ifølge en pressemelding fra regjeringspartiene, kom det inn 86 søknader fra læresteder over hele landet, og prosjektet ved UiA er plukket ut som ett av 14 prosjekter som får midler.

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning som deler ut pengene. Flere av prosjektene handler om tverrfaglige utdanningsprogrammer og digitale muligheter.