EKSPLODERTE: Eksplosjonen forårsaket store ødeleggelser i Brest. Foto: Opphavsrett: Aust-Agder museum og arkiv

Flere hundre ble skadet da 3.000 tonn ammoniumnitrat gikk i lufta

(Agderposten) Klokken 17.24 den 28. juli 1947 trodde flere av innbyggerne i den franske havnebyen Brest at de var rammet av en atombombe.

En røyksky strakte seg flere kilometer opp i luften og rødglødende jernbiter regnet over byen og startet branner. Spesielt havneområdet var hardt rammet og hele forretningskvartalet i nærheten av havna stod i fyr og flamme. Brest, som hadde fått særdeles hard medfart under 2. verdenskrig, var på nytt omgjort til en by i ruiner.

(Denne saken ble sto på trykk i Agderposten 13. september 2017. Den har ikke før vært tilgjengelig på nettet)

Det var imidlertid ingen atombombe som hadde rammet Brest denne sommerdagen.

VOLDSOM KRAFT: Eksplosjonen forårsaket store ødeleggelser i Brest. Foto: Opphavsrett: Aust-Agder museum og arkiv

Det var D/S Ocean Liberty fra Lillesand som hadde eksplodert like utenfor havneområdet. Skipet var lastet med 3.000 tonn ammoniumnitrat, noe som blant annet brukes som ingrediens i sprengstoff. Lasten hadde blitt antent og forårsaket den voldsomme eksplosjonen. I tillegg til store materielle skader ble mange mennesker ofre for katastrofen.

(Det var også lagret ammoniumnitrat som eksploderte og forårsaket enorme ødeleggelser i Beiruts havneområde i august 2020, red.anm.)

Flere hundre mennesker ble skadet som følge av eksplosjonen og brannene som fulgte. Anslagsvis 20 mennesker mistet livet, deriblant Ocean Libertys kaptein. (Arkivref: PA-1836, Bendixens rederiarkiv 17 L0001).

D/S Ocean Liberty tilhørte rederiet A/S Sjøfart. Rederiet var eid av skipsreder Tørres Severin Bendixen i Lillesand. Bendixen etablerte rederiet i 1936. Etter 2. verdenskrig solgte han rederiets eneste skip, da han fikk muligheten til å sikre seg et såkalt Liberty-skip.

VRAKRESTER: Slik så D/S Ocean Liberty ut etter eksplosjoenn. Foto: Opphavsrett: Aust-Agder museum og arkiv

Dette var stykkgodsskip på omlag 11.000 tonn dødvekt, som var tilpasset frakt av varer lagret på fat, sekker og paller. Skipene ble masseprodusert i USA under 2. verdenskrig for å imøtekomme det store behovet for tonnasje. Etter krigen var det overskudd på Liberty-skip, og flere ble solgt til europeiske redere. I 1947 sikret Bendixen seg D/S Park Holland, som nå ble Lillesands eneste skip. Bendixen gav skipet navnet D/S Ocean Liberty.

Skipet fikk en kort karriere under norsk flagg. Da skipet ankom Brest var det på vei fra USA med ammoniumnitrat som skulle brukes til fremstilling av kunstgjødsel.

Under lossing den 28. juli begynte det ved 12-tiden å brenne i et av lasterommene. Brannen lot seg ikke stoppe, og mannskapet forlot skipet. Havnemyndighetene besluttet å taue Ocean Liberty ut av havneområdet. Planen var å senke det før det eventuelt eksploderte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

TOK FYR: Under lossing den 28. juli begynte det ved 12-tiden å brenne i et av lasterommene på Ocean Liberty. Foto: Opphavsrett: Aust-Agder museum og arkiv

Sterk vind og lavvann gjorde slepearbeidet vanskelig og ved tre-tiden satte Ocean Liberty seg fast på en sandbank. Den franske marinen gjorde flere forsøk på å senke skipet, uten hell. Et nytt forsøk var på gang, da lasten plutselig eksploderte og sendte skipet til himmels.

Det eneste norske offeret for eksplosjonen var kaptein Eivind Holst. Han hadde oppholdt seg i nærheten av skipet da eksplosjonen skjedde og ble truffet av et metallstykke som ble slynget ut da skipet gikk i lufta. Det øvrige mannskapet overlevde. En nøyaktig årsak til katastrofen ble aldri funnet, men mannskapet ble senere frikjent for medvirkning til ulykken.

Da havna gikk til himmels: Les mer om eksplosjonen i denne historiske artikkelen

RYDDER GATENE: Eksplosjonen forårsaket store ødeleggelser i Brest. Foto: Opphavsrett: Aust-Agder museum og arkiv

Fotografiene tatt etter eksplosjonen i Brest ligger i arkivet etter Bendixens rederi. I tillegg til fotografier finnes også korrespondanse og rapporter knyttet til ulykken. Bendixens rederiarkiv oppbevares på KUBEN i Arendal.

Arkivet inneholder bl.a. korrespondanse, skipsdagbøker og lignende fra rederiets oppstart i 1936 og frem til avviklingen i 1985. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen,

arkivar, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN