FORVIRRING: Regjeringen måtte kalle inn til ny pressekonferanse for å oppklare forvirring etter nye korona-regler. Foto: Shutterstock

Forvirret? Så mange kan du samle til fest nå

(Agderposten) Denne uken kom det nye innstramninger for sosiale lag for å hindre økende koronasmitte. Her får du oversikten over reglene som gjelder nå.

Norge har nå det høyeste antall innlagte pasienter med covid-19 siden mai.

– Vi står foran den mest alvorlige situasjonen med å snu smitten siden mars. Dersom vi tar et krafttak nå, er det mye større sjanse for at vi kan få en normal julefeiring med storfamilien, uttalte statsminister Erna Solberg tidligere i uken.

For å ta vare på liv og helse og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land, innførte regjeringen fra natt til onsdag derfor nye målrettede tiltak.

Følgende nasjonale tiltak trådte i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

Samlinger

• I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

• Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.

• Regjeringen anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

• Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

• Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Karanteneregler

I tillegg til i private sammenkomster, er det i Norge nå også økt smitte som følge av økt arbeidsinnvandring. Det skyldes både at noen ikke følger dagens regler, men ikke minst at den alvorlige smittesituasjonen i Europa øker risikoen ved dagens unntaksordning. Derfor har regjeringen strammet inn dagens regler for arbeidsinnvandring:

• Utenlandske arbeidstakere som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene. Områder defineres for å ha særlig høyt smittenivå ut fra følgende kriterier:

• Nødvendige data mangler eller at det er 300 eller færre som er testet per 100 000 personer, eller

• Mer enn 300 per 100 000 personer som har blitt testet og

– antall nye tilfeller er mer enn 150 per 100 000 siste 14 dager, eller

– antall nye tilfeller er 50 eller mer per 100 000 personer siste 14 dager og 4 % eller mer tester positivt.

Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.

• For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden. Endringene trådte i kraft midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

• Det er ikke gjort endringer i øvrige unntak fra innreisekarantene i covid-19-forskriften nå. Dvs. at personer som benytter seg av andre unntak enn covid-19-forskriften § 6 c fortsatt kan benytte disse selv om de kommer fra et område med forhøyet smitte. For eksempel kan personer som jevnlig ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, unntas fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver sjuende dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er gitt i oppdrag å gå gjennom karantenereglene for å vurdere om det er behov for ytterligere presiseringer.

Lokale tiltak som kommuner med høy smitte bør vurdere å iverksette

Ved lokale smitteutbrudd skal kommunene, sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, vurdere innstramminger av de nasjonale tiltakene og behovet for egne tiltak basert på rundskrivet fra regjeringen. Rundskrivet med forslag til lokale tiltak forsterkes ytterligere:

• Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.

• Påbud om munnbind bør innføres ved alle kollektivreiser til/fra/i regionen.

• Påbud om munnbind bør innføres innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

• Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder bør innføres for alle ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

• Forbud bør innføres mot innslipp ved utesteder etter kl. 22:00.

• Forbud bør innføres mot mer enn 20 deltakere ved innendørs arrangementer uten fastmonterte seter (normalt 200).

• Påbud bør gis om hjemmekontor for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele/deler av arbeidsuken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Oppfordring bør gis til bruk av digital fjernundervisning for studenter der dette er praktisk gjennomførbart.