Fylkesordfører Arne Thomassen er optimist med tanke på hummerfiskets fremtid, men er rykende uenig i endringen av 25 meters-regelen.

Hummerfiske og nedstengning

Fylkesordførerens hjørne:

November i år har vært den varmeste november noensinne. Det må minne oss om at vi må ta tøffere tak når det gjelder klima og miljø. Det er første gang jeg opplever et hummerfiske uten frost og is på fjorden en eneste dag. Dette er ikke normalt, og min kamerat Einar og jeg har påpekt dette flere morgener. Jeg er glad for å jobbe i en fylkeskommune som har satt tydelige og klare mål på at vi skal redusere våre utslipp.

Hummerfisket i år har gitt meg noe optimisme på at de siste tolv års nye regler har bidratt til å øke bestanden. Dette kombinert med fredningsområder flere steder i fylket håper jeg skal gi gode resultater. Så er jeg rykende uenig i at 25 meter-reglene ikke gjelder lenger. Det var en svært viktig regel der man utenom hummerfisket ikke kunne fiske med teiner grunnere enn 25 meter. Dette håper jeg at Stortinget kan gjøre noe med.

I de fleste partier har man nå gjennomført nominasjonsprosesser. For min del er det litt rart å ikke ha deltatt i dette i år. Da jeg var så heldig å bli fylkesordfører, ønsker jeg å prioritere denne jobben og gjøre mitt beste for at vi skal lykkes i denne regionen.

Fra vi stengte ned landet 12. mars har det vært krevende for elever, studenter og lærlinger i fylket vårt. AKT har hatt tøffe utfordringer med busstransport og smittevernstiltak. Jeg er imponert over alle som har stått i dette gjennom så mange måneder og fortsatt klarer å mobilisere.

For meg har det vært lærerikt å sitte tett på i kriseledelsen både i fylkeskommunen og i fylket sammen med fylkesmann og andre aktører. Jeg må få lov å skryte av samhandlingen mellom alle aktører.

Fylkeskommunen har 11 000 elever som skal på skole hver dag, i tillegg til 500 studenter på fagskolen og 3 000 lærlinger. Det er litt av en utfordring når en slik krise inntreffer. Fylkeskommunen har 3 000 ansatte og mange har vært henvist til hjemmekontor i store deler av denne tiden. Uten tvil har vi lært oss å bruke digitale verktøy i langt større grad enn før. Jeg må si at det enkelte dager har vært spesielt å sitte inne fra klokka 08.00 til klokka 22.00 og gjennomføre en hel del møter på en liten skjerm. Ja det er effektivt, men det er ikke det samme som å møte mennesker.

Tirsdag gjennomførte vi fylkesutvalgsmøte på Teams. Da var det fylkesrådmann, sekretær og teknisk personell som satt på fylkeshuset mens resten var spredt rundt på Agder. Møtet varte fra klokka 09.00 til 16.30 med et par pauser. Jeg er imponert over engasjementet fra politikerne og at dette er mulig. Jeg har noen ganger disse månedene tenkt på hvordan denne situasjonen ville vært for 10-15 år siden. Da tror jeg enda mer hadde stoppet opp.

Min største bekymring nå fremover er elever, lærlinger og den delen av næringslivet som har fått dette mitt i fleisen. Det er slik at det har vært vanskelig for de elevene som ellers synes det er litt tungt. Det har vært vanskeligere å få seg en læreplass. Alle gode krefter har mobilisert, men det blir krevende. Jeg håper alle bedrifter ser at dette kan være det rette tidspunktet å rekruttere og skaffe seg dyktige medarbeidere. Jeg husker sjøl krisa på åtti-tallet da vi som håndverkere benyttet oss av de muligheter som fantes til både opplæring og rekruttering. Det ga resultater.

For den delen av næringslivet som sliter kan vi alle støtte opp ved å handle lokalt der vi bor og spise lokal mat. Det er viktig at vi alle bidrar.

Fylkeskommunen har satt i gang prosjekter både på bygg og samferdsel for å holde hjulene i gang. Vi har løftet inn prosjekter for 210 millioner som krisetiltak. Dette kommer i tillegg til vedtatte byggeprosjekter på 1,2 milliarder. Samtidig har regjeringen bidratt med 35 millioner til Agder som vi har fordelt på kommunene. Videre har regjeringen gjennom vårt virkemiddelapparat bidratt med 15 millioner til bedriftsintern opplæring (BIO-midler). Dette har 90 bedrifter fått nytte av.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Innenfor samferdsel skal vi bruke 350 millioner på tiltak rundt om i fylket neste år. Dette vil gi aktivitet bransjen trenger.

Budsjettet for 2021 økes med ca. 25 millioner til skole og samferdsel. Dette kommer i tillegg til et driftsbudsjett på 4,3 milliarder.

Endelig vedtak på budsjett og økonomiplan gjøres i fylkestinget 15. og 16. desember.

Jeg vil berømme regjeringen for måten krisen er håndtert på!

Mange av våre elever, ansatte og politikere ser frem til at det skal bli en rolig jul hvor vi kan nyte masse frisk luft og kontakt med familie og venner. Vi må følge de gjeldene regler som kommer fra regjeringen, men det er mulig å følge disse å ha kontakt.

Jeg vil takke fylkesrådmann, ansatte og politikere samt alle aktører vi har samarbeid med for dette året og ønske en riktig god jul og ett godt nyttår!

Arne Thomassen (H)

Fylkesordfører