Foto: Tor Marius Markussen/Agder FK

«Hvis vi ikke henger sammen, så blir vi hengt hver for oss»

Fylkesordførerens hjørne:

Som fylkesordfører deltar jeg i mange spennende møteplasser om dagene, selv om alt nå går digitalt. Det er noe fascinerende med å kunne være overalt på Agder og noen ganger i Oslo fra Skuggevik!

Hver mandag morgen møtes kriseledelsen i fylkeskommunen. Der får vi en god oppdatering om smittesituasjonen på Agder, i Norge og i Europa av Vegard Nilsen, fylkesdirektør for folkehelse. Dette er en viktig møteplass hvor vi også får en grundig oppdatering fra våre skoler, kollektivtrafikken og andre områder som må følges opp grunnet Covid 19. Som tidligere skrevet er dette veldig krevende for alle som jobber innenfor disse fagområdene. Ting endrer seg fort. Forrige søndag gikk videregående skoler i Kristiansand og Vennesla omgående over til rødt nivå, med alt det innebærer av endringer for elever og lærere på kort varsel. Vi fikk også masse spørsmål om munnbind. Jeg vil igjen minne om at det aller viktigste er avstand og færrest mulig kontakter.

Les også
– Det er nå det er viktig ikke å slippe opp

En annen viktig møteplass er faste møter med politisk og administrativ ledelse i 25 kommuner på Agder, fylkeskommunen og Agder kollektivtrafikk. KS Agder er vertskap for dette møtet som vi har omtrent hver fjortende dag. Fylkeskommunen har blant annet et ansvar knyttet til folkehelsearbeid på Agder, for videregående skoler og for kollektivtransport. Det er også vårt ansvar å få alle skolelever som trenger transport fraktet til og fra skolene. Jeg må si jeg er mektig imponert over hvordan kommunene håndterer denne krisa vi står i. Det er ingen enkel sak, men det jobbes målrettet med smittesporing, regelverk og nå etter hvert vaksine. Jeg har vært så heldig å kunne transportere familiemedlemmer til kommunens vaksinesenter. Jeg må bare berømme innsatsen til alle de som deltar. Kommunene er under et sterkt press. Det er ingen enkel sak å kjøre alle møter digitalt og i tillegg skulle levere alle tjenester døgnet rundt. Selv om pandemien snart runder ett år klarer man å opprettholde dugnaden!

Les også
Barnehageansatt testet positivt

Nasjonalt er det mange vanskelige valg som skal tas. Det er derfor viktig at posisjon og opposisjon finner gode løsninger sammen. Bildet endrer seg og smitten slår ut på ulike steder, noe som gjør at man må endre strategi og endre hva vi vektlegger. Situasjonen i Kristiansand minner mye om det Oslo har hatt gjennom hele året pandemien har vart. Dette tærer på tålmodigheten og krever full innsats frem til de fleste er vaksinert. Det er fristende å sitere Jan P. Syses gode ord: Hvis vi ikke henger sammen, så blir vi hengt hver for oss. Norge slipper nok forholdsvis mye lettere enn i mange andre land, dette må vi tenke grundig gjennom og ikke ta som en selvfølge.

På de videregående skolene på Agder har det vært en del smitte, også på Lillesand videregående skole. Jeg mener alle disse hendelsene har vært godt håndtert takket være dyktige ansatte og lojale elever.

Agder fylkeskommunen har ansvar for over 4000 kilometer med fylkesvei. Mye av arbeidet med veiene overtok vi fra Statens Vegvesen. Mange ansatte fra Statens vegvesen ble overført til fylkeskommunen og fikk en ny hverdag med regionens politikere som arbeidsgivere. Slik jeg ser det har dette gått greit. For fylkeskommunen er det en formidabel oppgave med alltid for knappe midler. Nasjonal transportplan legges frem for Stortinget i løpet av denne måneden. Vi har jobbet politisk inn mot regjering og storting med mange prosjekter det siste året. Så her håper vi på mange prosjekter på Agder. Vår aller viktigste oppgave er trafikksikkerhet og nullmålet for skadde og drepte. 2020 ble et bedre år enn på lenge, men vi må fortsette å jobbe med trafikksikkerhet og holdninger for å komme ned til nullmålet.

En oppgave vi ikke fikk overført fra Statens Vegvesen, men som vi gjerne skulle ha hatt styring med, er ansvaret for er fartsgrenser. Mange steder på Agder, også i Lillesand kommune, er det områder der både de som bor der og kommunen ønsker lavere fart. Staten er imidlertid veldig vanskelig å få i tale på dette. Her håper jeg på en endring slik at vi regionale politikere kan lytte til innbyggerne og kommunen.

Areal- og transportplanen (ATP) skal nå revideres og dermed legge grunnlaget for en byvekstavtale i Kristiansand. Det er ingen tvil om at vi har fått utført mye viktig på samferdsel med dette prosjektet, som startet i 2005. Nå blir det en ny diskusjon rundt plassering av bomstasjoner og jeg registrerer at jeg er utfordret av sentrale politikere i Lillesand på hva jeg stemte for tidligere. Jeg stemte mot plassering inn til Sørlandsparken Øst. Nå ser jeg at det i diskusjonen i Lillesand utvides til også å gjelde hele Sørlandsparken. Ordfører i Lillesand har sendt meg noen gode og viktige spørsmål rundt dette. Disse skal jeg svare ut. Så blir det veldig interessant å se hvordan vi kan få til en byvekstavtale og hvilke krav staten vil stille. Jeg leder AT- utvalget og Jan Oddvar Skisland leder utvalget for byvekstavtale. Selv om jeg husker godt alle mine kamper for Lillesands innbyggere, så får jeg en annen og krevende rolle i dette arbeidet nå!

Dagsturhyttene som nå forhåpentligvis skal bygges i alle kommunene på Agder er viktig for folkehelsa, men også for å kunne vise frem «tre i Agder». Dette er et spleiselag mellom Sparebankstiftelsen SR bank, fylkeskommunen og kommunene. Kommunene får det aller meste dekket. Det blir spennende å se hvilket engasjement dette vil skape og hvilke steder som blir valgt i den enkelte kommune.

Avslutningsvis vil jeg minne om det aller viktigste for å begrense viruset: Hold avstand, vask hendene og vær ikke for mange sammen!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Arne Thomassen

Fylkesordfører