Lokale regler må ikke hindre samfunnsfunksjoner

foto