Fraråder terrasse – anbefaler stakitt på Sandsmyra

foto