Øker eiendomsskatten med én promille: – Ser ingen annen utvei