Trafikkulykker, branner og mye ordensforstyrrelser

foto