Antydet at beboerne vil ruse seg på alkohol og narkotika, stjele medisiner og gjøre naboene utrygge