Fylkespolitikerne vil ikke erkjenne at det er klimakrise, men skal ta ansvar for å unngå krise

foto