Ungdom ned på åttende trinn blir rekruttert inn i uheldige miljøer, som det er vanskelig å forlate

foto