«Lurelegen» i retten igjen. Skal ha lurt tolv personer