Flere trafikkulykker, uro på byen og tyverier

foto