Krasjet inn i politibil etter intens biljakt – flere patruljer måtte avbryte forfølgelsen

foto