Slik frakter du vårens avfall sikkert til gjenvinningsanlegget