Vokste ut av lokalene i Birkenes - flytter til Lillesand og etablerer kontor i Houston

foto