Bare Pensjonistpartiet mot utvidet omsorgslønn

foto