Kontrollutvalget krever svar om skolevegring

foto