Kommunedirektøren går imot bystyret: - Har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til verneverdien